Nye satser for skattefri reisegodtgjørelse i aksjeselskap og

Find de nye satser for. Hvad virksomheden kan betale af skattefri kilometerpenge og rejseudgifter til medarbejdere.

07.30.2021
 1. Statens satser diett | Ceqoya, kilometergodtgjørelse statens satser 2017
 2. Kjøregodtgjørelse og skatt | Skatteregler | Fleet Complete
 3. Satser & regulativer - Regnskap Norge
 4. Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser
 5. Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22. juni
 6. Nye satser for skattefri reisegodtgjørelse i aksjeselskap og
 7. Satser for kjøregodtgjørelse - ABAX NO
 8. Statens satser for kjøregodtgjørelse i - Autogear
 9. Kilometergodtgjørelse - Uni Micro Kundesenter
 10. Nå kan du få mer betalt for bruk av egen bil i arbeid | ABAX
 11. Bilgodtgjørelse: Dette er satsene for | Visma Blog
 12. Kjøregodtgjørelse - satser
 13. Slik blir reisesatsene for | Simployer
 14. Reiseregninger - Norsk Kennel Klub
 15. Bilgodtgjørelse opptjent i, utbetalt i - Sticos
 16. Honorar- og reiseregningsskjema - Legeforeningen
 17. Statens satser for kjøregodtgjørelse - Dekk og Utstyr

Statens satser diett | Ceqoya, kilometergodtgjørelse statens satser 2017

LES OGSÅ.
Så mye vil lønnen din øke i Statens satser for kjøregodtgjørelse i.
Inntil 10 000 km.
4, 10* kr km.
Over 10 000 km. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Kjøregodtgjørelse og skatt | Skatteregler | Fleet Complete

3, 50 kr km.
El- Bil.
1 økes statens satser for kilometergodtgjørelse fra 3, 90 til 4, 03 kr per kilometer.
For benyttelse af cykel.
Knallert eller 45- knallert er satsen for skattefri kørselsgodtgørelse.
0, 54 kr.
Fra 1. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Satser & regulativer - Regnskap Norge

Sist oppdatert 06 05.Arbeidstakere som har krav på bilgodtgjørelse etter statens satser vil dermed få en økning i den skattepliktige delen i forhold til satsene i.Kilometergodtgjørelse.
Kilometer.Hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.Legger du inn null i de øverste feltene for kilometergodtgjørelse øverst i kalkulatoren.
Hvis du bare får kjøregodtgjørelse basert på kjørelengde skal du legge inn null i feltet for Fast kjøregodtgjørelse.Sist endret.

Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser

Egen bil eller motorcykel over 20.Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted.Arbeidsreiser.
Uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker.De følger ikke lengre statens satser.Særavtalene for reise innenlands og utenlands videreføres til og med juni.
Satsen for trekkfri kilometergodtgjørelse tilsvarer hva du kan motta som skattefri kilometergodtgjørelse.Satsen gjelder videre for elbil.

Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22. juni

Ved tillegg for de med arbeidsste.
4, 10 pr km.
Fra 22.
Kr 700.
Kr 70.
Kr 70.
Kr 210.
Den viser satser for. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Nye satser for skattefri reisegodtgjørelse i aksjeselskap og

Til bruk i skattemeldingen du leverer i. Se hvor mye du kan få utbetalt fra fir. Statens satser; AFP; Administrativ forpleining. Bruspenger. De aller fleste bedrifter velger i dag å følge Statens satser for kilometergodtgjørelse. Statens satser - Kilometergodtgjørelse. Statens satser for kjøregodtgjørelse kan fort blandes sammen med satsen for skattefri kjøregodtgjørelse. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Satser for kjøregodtgjørelse - ABAX NO

Selv om disse beløpene ikke er de samme. Selv om den skattefrie satsen er redusert. Er ikke statens satser for bilgodtgjørelse endret. De følger ikke lengre statens satser. Kjøregodtgjørelsen etter statens satser er 4, 03 kroner per km. I var skattefri andel av denne 3, 80 kroner per kilometer. Som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Statens satser for kjøregodtgjørelse i - Autogear

 • Arbeidstakere som nå i leverer reiseregning kjørebok og krever bilgodtgjørelse.
 • Juni Verdensdel Land By Makssatser Europa Kostgodtgjørelse Albania Kr 330 Belgia Kr 920 Bosnia Kr 480 Bulgaria Kr 520 Danmark Kr 1190 Estland Kr 660 Finland Kr 950 Frankrike Kr 750 Paris Kr 930 Hellas Kr 770 Hviterussland Kr 370 Irland Kr 890 Island Kr 1240.
 • Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med.
 • Se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; Skattedirektoratets trekkfrie satser ; Statens reiseregulativ ; Kundesenter.
 • Til sammenligning er statens sats for.
 • Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse er som oftest litt lavere enn statens sats.
 • Og det er forskjellen mellom disse beløpene en må skatte av – resten er skattefritt.

Kilometergodtgjørelse - Uni Micro Kundesenter

Sist oppdatert.Skattedirektoratets satser for trekkfri bilgodtgjørelse Det kan gis trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse med kr 3, 50 pr.
Last ned.Satser for.
Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i er 3, 50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde.

Nå kan du få mer betalt for bruk av egen bil i arbeid | ABAX

 • Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du mottar når du har brukt din private bil i jobb.
 • Januar 20.
 • Desember kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre.
 • Til 4, 03 kroner pr.
 • Personvernerklæring; Kopirettigheter.
 • Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer.
 • Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.

Bilgodtgjørelse: Dette er satsene for | Visma Blog

Statens reiseregulativ; Satser for reiser innenlands.Dersom faktiske utgifter vesentlig overstiger den faste satsen kan vergen kreve dekket kilometergodtgjørelse basert på kjørebok etter statens satser.
Dvs for kr.4, 10 kroner per kilometer.
Opp til 10 000 km.Fra 1.
Dette betyr at du får 13 øre ekstra per kilometer dersom du benytter statens satser for kjøregodtgjørelse.Årsagen er først og fremmest forventede lavere benzinpriser i.

Kjøregodtgjørelse - satser

 • Det betyr at dagens satser og innhold forblir uendret frem til 30.
 • Dersom du utbetaler kilometer etter statens satser.
 • Så får du en skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig del.
 • Den skal dekke kostnader som påløper når bilen brukes.
 • Statens satser innenlands.

Slik blir reisesatsene for | Simployer

I statens særavtaler er det lagt til grunn at satsen også dekker en andel av forsikring og avskrivninger.
Kørsel Satser Satser ; Egen bil eller motorcykel indtil 20.
Skattefri kilometergodtgjørelse i Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i er kr 3, 50 pr km.
Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det ikke er noe i veien for at private arbeidsgivere avtaler andre satser med sine arbeidstakere.
Innførte Skatteetaten skatt på kilometergodtgjørelse for dem som får godtgjørelse etter statens satser.
Kilometergodtgjørelse.
Mer informasjon om bruk av egen bil. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Reiseregninger - Norsk Kennel Klub

Se Skatteetatens nettsider. Dette gjelder selv om kjøringen fant sted før årsskifte. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i på vår blogg. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er. 3, 50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Statens satser innenlands. Arbeidsgiverportalen. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Bilgodtgjørelse opptjent i, utbetalt i - Sticos

3, 52 kr. Januar til 22. I er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri. At den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel. Statens satser for kilometergodtgjørelse er. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Honorar- og reiseregningsskjema - Legeforeningen

 • Tillegg til kilometergodtgjørelse Satser gjeldende.
 • Satser for kjøregodtgjørelse.
 • Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4, 10 kroner per kilometer i.
 • Kilometergodtgjørelse for er litt spesielt.
 • Bilgodtgjørelse - statens satser.
 • Det vil si at hvis de andre vilkårene er oppfylt så kan kr 3, 50 per kjørte kilometer utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk.
 • Juni Arbeidssted i Tromsø.
 • Denne satsen gjelder for all kilometergodtgjørelse.

Statens satser for kjøregodtgjørelse - Dekk og Utstyr

* « Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er i. Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 4, 10.Men den skattefrie. Se hvor mye du kan få utbetalt fra firmaet skattefritt.Kilometer. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

* « Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er i.
Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 4, 10.