Beregn reisefradrag for reiser mellom hjem og jobb - Skatteetaten

Juni Verdensdel Land By Makssatser Europa Kostgodtgjørelse Albania Kr 330 Belgia Kr 920 Bosnia Kr 480 Bulgaria Kr 520 Danmark Kr 1190 Estland Kr 660 Finland Kr 950 Frankrike Kr 750 Paris Kr 930 Hellas Kr 770 Hviterussland Kr 370 Irland Kr 890 Island Kr 1240. Kilometer.

10.16.2021
 1. Skat.dk: Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri
 2. Slik blir reisesatsene for | Simployer, kilometergodtgjørelse statens satser 2017
 3. Kilometergodtgjørelse - Uni Micro Kundesenter
 4. TAX.DK skat & afgift: Kørselsgodtgørelse
 5. Beregn reisefradrag for reiser mellom hjem og jobb - Skatteetaten
 6. Statens satser for kjøregodtgjørelse i - Autogear
 7. Satser for kilometerpenge og rejseudgifter - DI
 8. Statens reiseregulativ og - Diettsatser
 9. Nye satser for bilgodtgjørelse/kilometergodtgjørelse fra 1
 10. Visma Kompetanse > Kilometergodtgjørelse > Eksempler
 11. Vedlegg: Satser for kostgodtgjørelse gjeldende fra 22. juni
 12. Statens satser for kjøregodtgjørelse - Dekk og Utstyr
 13. Visma Kompetanse > Historiske satser > Bilgodtgjørelse
 14. Så mye kan du få i kjøregodtgjørelse - Smarte Penger
 15. Godtgjørelse og utgiftsdekning -
 16. Satser for kjøregodtgjørelse - ABAX NO
 17. Bilgodtgjørelse på tjeneste- yrkesreiser - Visma Community

Skat.dk: Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri

 • Find de nye satser for.
 • Hvad virksomheden kan betale af skattefri kilometerpenge og rejseudgifter til medarbejdere.
 • Muligheten til å få fradrag for bruk av privatbil i yrkeskjøring faller sammen med arbeidsgivers mulighet til å gi skattefri dekning.
 • Dette betyr at du får 13 øre ekstra per kilometer dersom du benytter statens satser for kjøregodtgjørelse.
 • Statens satser innenlands.

Slik blir reisesatsene for | Simployer, kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Arbeidsgiverportalen.
For benyttelse af cykel.
Knallert eller 45- knallert er satsen for skattefri kørselsgodtgørelse.
0, 54 kr.
4, 10 kroner per kilometer.
Opp til 10 000 km. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Kilometergodtgjørelse - Uni Micro Kundesenter

Desember kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre.Til 4, 03 kroner pr.
Se hvor mye du kan få utbetalt fra firmaet skattefritt.Sist oppdatert 06 05.
Dersom faktiske utgifter vesentlig overstiger den faste satsen kan vergen kreve dekket kilometergodtgjørelse basert på kjørebok etter statens satser.Dvs for kr.

TAX.DK skat & afgift: Kørselsgodtgørelse

Satser for kjøregodtgjørelse.
STATENS SATSER FOR KILOMETERGODTGJØRELSE.
KJØREGODTGJØRELSE.
BILGODTGJØRELSE.
Statens satser for kjøregodtgjørelse.
Den viser satser for.
Til bruk i skattemeldingen du leverer i.
Mer informasjon om bruk av egen bil. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Beregn reisefradrag for reiser mellom hjem og jobb - Skatteetaten

Så får du en skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig del. Personvernerklæring; Kopirettigheter.Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 20. Fra 1.Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med. Statens reiseregulativ; Satser for reiser innenlands. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Så får du en skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig del.
Personvernerklæring; Kopirettigheter.

Statens satser for kjøregodtgjørelse i - Autogear

Kilometergodtgjørelse til vergene Kilometergodtgjørelse er inkludert i den faste satsen for utgiftsdekning med kr.Satserne for kilometerpenge og befordringsfradrag falder Satserne for falder en anelse i forhold til.
I statens særavtaler er det lagt til grunn at satsen også dekker en andel av forsikring og avskrivninger.Sist endret.
Last ned.

Satser for kilometerpenge og rejseudgifter - DI

Satser for. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i på vår blogg. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i er 3, 50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Statens satser for kilometergodtgjørelse er. Med den reduserte trekkfrie satsen for kilometergodtgjørelse som ble innført fra er det imidlertid ikke lenger fullt samsvar. Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4, 10 kroner per kilometer i. Kilometergodtgjørelse. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Statens reiseregulativ og - Diettsatser

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det ikke er noe i veien for at private arbeidsgivere avtaler andre satser med sine arbeidstakere. Januar 20.000 km år *. Hvis du bare får kjøregodtgjørelse basert på kjørelengde skal du legge inn null i feltet for Fast kjøregodtgjørelse. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det ikke er noe i veien for at private arbeidsgivere avtaler andre satser med sine arbeidstakere.
Januar 20.

Nye satser for bilgodtgjørelse/kilometergodtgjørelse fra 1

 • Kørsel Satser Satser ; Egen bil eller motorcykel indtil 20.
 • Satser gjeldende.
 • Til sammenligning er statens sats for.
 • Sist oppdatert.
 • Vilkår for bilgodtgjørelse.
 • Kilometergodtgjørelse.
 • Ved bruk av egen bil Satsen gjelder videre for elbil.
 • Ved tillegg for de med arbeidsste.

Visma Kompetanse > Kilometergodtgjørelse > Eksempler

 • I er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri.
 • At den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel.
 • 1 økes statens satser for kilometergodtgjørelse fra 3, 90 til 4, 03 kr per kilometer.
 • Få skattefri kjøregodtgjørelse.
 • Ikke etter statens satser.
 • Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 20.
 • Statens særavtale blir også lagt til grunn for dekning av kostnader til reiser i ca 90% av private bedrifter i Norge.

Vedlegg: Satser for kostgodtgjørelse gjeldende fra 22. juni

 • Kjøregodtgjørelsen etter statens satser er 4, 03 kroner per km.
 • Kilometergodtjørelse utover dette skal skattlegges uansett kjørelengde.
 • Fra 22.
 • Publisert.
 • Statens satser; AFP; Administrativ forpleining.

Statens satser for kjøregodtgjørelse - Dekk og Utstyr

I var skattefri andel av denne 3, 80 kroner per kilometer. Som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din.Skattefri kilometergodtgjørelse i Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i er kr 3, 50 pr km. Kjøring fra 1.Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

I var skattefri andel av denne 3, 80 kroner per kilometer.
Som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din.

Visma Kompetanse > Historiske satser > Bilgodtgjørelse

3, 50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; se satser for ; Skattedirektoratets trekkfrie satser ; Statens reiseregulativ ; Kundesenter. Fra 1. 4, 10 pr km. På denne siden finner du satsene for kjøregodtgjørelse for. Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland. Januar er den skattefrie kilometergodtgjørelse 3, 50 kr. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Så mye kan du få i kjøregodtgjørelse - Smarte Penger

Kr 70. Kr 210.Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i på vår blogg. Denne satsen gjelder for all kilometergodtgjørelse.Også om det kjøres over 10. De aller fleste bedrifter velger i dag å følge Statens satser for kilometergodtgjørelse. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Kr 70.
Kr 210.

Godtgjørelse og utgiftsdekning -

Trekkfri reisegodtgjørelse. Hjemreise for pendler.Og forskuddssatser for merutgifter til kost ved lange daglige fravær – se under Skatt. Statens satser er i på 4, 10 kr inntil 10 000 kjørte kilometer og 3, 45 kr utover dette.Bilgodtgjørelse - statens satser. Kilometergodtgjørelse statens satser 2017

Trekkfri reisegodtgjørelse.
Hjemreise for pendler.

Satser for kjøregodtgjørelse - ABAX NO

Arbeidstakere som nå i leverer reiseregning kjørebok og krever bilgodtgjørelse.* « Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er i.Den skal dekke kostnader som påløper når bilen brukes.
Satsen for trekkfri kilometergodtgjørelse tilsvarer hva du kan motta som skattefri kilometergodtgjørelse.Arbeidstakere som har krav på bilgodtgjørelse etter statens satser vil dermed få en økning i den skattepliktige delen i forhold til satsene i.3, 52 kr.
Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 4, 10.Men den skattefrie.

Bilgodtgjørelse på tjeneste- yrkesreiser - Visma Community

Kilometergodtgjørelse.Kjører du bil i Tromsø eller El- bil ligger satsen 4, 20.De følger ikke lengre statens satser.
Skattefri sats blir justert ned til kr 3, 50 per km.Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse er som oftest litt lavere enn statens sats.Og det er forskjellen mellom disse beløpene en må skatte av – resten er skattefritt.
Årsagen er først og fremmest forventede lavere benzinpriser i.000 km år * 3, 44 kr.